VERHUUR

Visie

 

Wij willen door sportstimulering, sociale integratie en het bewust maken van een gezonde leefstijl verschillende projecten realiseren. Samenwerken geldt als een van de sleutelwoorden voor de komende jaren. Door samen te werken met de gemeente, sportclubs, scholen, bedrijfsleven, buurtorganisaties, welzijnswerk en media ontstaan er mooie en grote professionele sportevenementen, die binnen gericht gekozen doelgroepen, grote aantallen deelnemers kan bereiken.

 

Ambitie

 

De Ambitie van Arno Splinter Sport Events is om zoveel mogelijk mensen op een leuke manier aan het voetballen/sporten te krijgen. Dit kan zijn van peuters tot 65 plussers, maar ook van bedrijven tot scholen of van binnen evenementen tot de stranden van Almere.

 

SPEERPUNTEN

 

    * Gezond door sport

    * Meedoen door sport

    * Sport aan de top

    * Opvoeden door sport

 

Doelstelling

 

Bijdrage leveren aan een sportieve samenleving (in eerste instantie binnen Flevoland), waarin zowel veel aan sport gedaan wordt als van het sporten wordt genoten

 

Opvoeden door sport

 

    * Overdragen en hanteren van normen en waarden

    * Vergroten van vaardigheden en kennis

    * Verbeteren van houding en gedrag

 

Sport aan de top

 

    * Topsport als symbool voor ambitie en bron van inspiratie

    * Topsport en breedtesport als communicerende vaten

    * Talentherkenning-en ontwikkeling

 

Aanpak organisatie

 

Als ex-profvoetballer heb ik natuurlijk het meeste verstand van voetbal maar dat wil niet zeggen dat ik niet in andere sporten geinteresseerd ben en daar geen ervaringen mee heb. Zelf doe ik buiten het voetbal ook aan Tennis, Squash, Golf, Tafeltennis en Atletiek. Wij willen ons niet alleen richten op het voetbal maar over sporten in het algemeen. Van lichamelijke opvoeding tot sport en beweging tijdens de buitenschoolse opvang.

Voor Arno Splinter Sport Events zal ik mensen zoeken die net zoveel passie en liefde voor de sport hebben als ikzelf. De voetbalevenementen en schoolactiviteiten en mogelijke andere sportevenementen zal Arno Splinter Sport Events gaan verzorgen. Mocht er een andere tak van sport komen dan voetbal zal er ten alle tijden een gespecialiseerd iemand worden ingehuurd.

 

Samenvatting

 

Arno Splinter Sport Events wil door vooral goed samen te werken met verschillende instanties de jeugd maar ook volwassenen zoveel mogelijk op een leuke manier aan het sporten krijgen. Doordat wij goede en leuke materialen tot ons beschikking hebben kunnen we van elk evenement iets spectaculairs maken. Wij willen onze passie en liefde voor sport over brengen op onze sporters waardoor zij net zoveel leuke herinneringen aan het sporten beleven zoals wij dat altijd hebben gehad. Daarbij willen en moeten we voor de jeugd meer doen. De jeugd moet de kans krijgen om zoveel mogelijk op een leuke manier samen te gaan sporten waarbij ze zich ook kunnen ontplooien en verbeteren en waarbij we de normen en waarden niet moeten vergeten in de samenleving.